วันที่ 13 ตุลาคม 2562

ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ ได้เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ห้องประชุมเวียงเชียงชื่น ที่ว่าการอำเภอลอง