โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อยและงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร