ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกระดับชีั้น(อนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562   ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2562