วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ดร.ปรีชาชาญ  อินทรชิต ผอ.โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น ที่ว่าการอำเภอลอง

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ดร.ปรีชาชาญ  อินทรชิต ผอ.โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ณ ลานเสาธง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร   และนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรรมจิตอาสา