วันที่ 4 ธันวาคม 2563
ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้   โดยมี
กิจกรรม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
1. กิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
2. กิจกรรมวางพุ่มดอกไม้
3. กิจกรรมจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”