วันที่ 23 ตุลาคม 2562

ดร.ปรีชาชาญ  อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5  ณ ที่ว่าการอำเภอลอง