วันที่ 23 ตุลาคม 2563
ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5   ณ ที่ว่าการอำเภอลอง  อำเภอลอง จังหวัดแพร่