ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร พร้อมด้วยนางสาวแสงแก้ว พอเหมาะ ครูผู้ช่วย เข้ารับการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”  โดยมีนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานการอบรม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  ณ โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่