วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภูมิภาค  สาขาจังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนใน เขตพื้นที่  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  จำนวน 6 โรงเรียน โดย ดร.ธงชัย คำปวง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธี   และ ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตามโครงการ