วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ดร. ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ได้จัด พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 62 ปี   โดยมีผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  รวมทั้งนักเรียน ได้เข้าร่วมงาน