เด็กชายภูดิศ จากน่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร รับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดีและคนเก่ง “สานรักวันเด็ก” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จาก ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS