วันที่ 29 มีนาคม 2562

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC สู่การเป็นโรงเรียนในศตวรรษที่ 21. เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนสุขภาวะ และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 โรง  ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร. โดยมี ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นผู้กล่าวรายงาน    และ ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  ให้การต้อนรับ