ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 มีกิจกรรม 4 รายการดังนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 20 รูป ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอลอง เวลา 07.00 น.2.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น เวลา 08.15 น.


3.กิจกรรมจิตอาสาฯ ณ สวนปรีดาอนุสรณ์ ลำห้วยแม่กาง ม.1 ต.ปากกาง เวลา 09.30 น.


4.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น เวลา 17.30