วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  โดย ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต  ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าสนามสอบ ในการการทดสอบการศึกษาระดับชาติ Onet ประจำปี 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนในเขตอำเภอลอง