กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ต้านทุจริต” ของโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2 ในรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” ของ สพฐ. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562     คลิ๊กที่นี่ ชม VTRกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ต้านทุจริต >>   https://youtu.be/BrXJhSrRb8Y