วันที่ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  นำโดย นายปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมดัวยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรม เดินรณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร   ประจำปี 2562   ในเส้นทาง หน้าที่ว่าการอำเภอลอง ผ่าน ถนนตจรูญลองรัฐ ด้านหลัง   ผ่าน หน้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  ผ่านหน้าธนาคารกรุงไทย  หน้าตลาดสดห้วยอ้อ และ สถานีตำรวจภูธร ลอง  จนถึงโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร